pl en de fr

Oferta

Kontakt

Adres siedziby firmy:

GAZDA
ul. Norwida 18
59-706 Gromadka
(pow. Bolesławiec)


tel. 607 744 724


email: 

Definicja pojęć wielkości domu

Chcąc dokonać charakterystyki przestrzennej obiektu należy sięgnąć po wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe będące w powszechnym użytku w branży budowlanej, precyzyjnie określone w obowiązujących na terenie Polski normach (m.in. PN-ISO 9836.1997, Dz. U. nr 81 z 2012 r. poz.462). Ich prawidłowe zastosowanie pozwala na osiągnięcie licznych korzyści, w tym tych związanych z przewidzeniem jeszcze na etapie projektowania optymalnego wykorzystania materiałów budowlanych.

 

Wielkości domu charakteryzowane są, między innymi, przez następujące pojęcia:

 

Pc (powierzchnia całkowita budynku) - przystępując do jej wyliczenia należy uprzednio określić powierzchnie całkowite poszczególnych kondygnacji. Nie pomija się w tym przypadku tych znajdujących się poniżej i powyżej poziomu terenów.

 

Pu (powierzchnia użytkowa) - pomiaru w nowych, wykończonych budynkach (z nowymi pozwoleniami na budowę), dokonuje się w oparciu o zapisy PN-ISO 9836:1997 w celu sprecyzowania faktycznej wielkości pomieszczeń. Zasadniczo, zgodnie z zapisem PN "jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku". Pomiar nie obejmuje ścian, które znajdują się poza obrębem budynku - w tym balkonowych i tarasowych, a także otworów drzwiowych i okiennych.

 

Pz (powierzchnia zabudowy) - określa budynek wykończony i jest wyliczana na podstawie rzutu poziomego. Z pomiaru wyłączone są obiekty zewnętrzne (np. tarasy naziemne, części podziemne, schody zewnętrzne).

 

Powierzchnia netto - mierzona jest na poziomie podłogi, dla wszystkich wnętrz, a na jej wynik nie mają wpływu wysokości pomieszczeń.

 

Kubatura budynku - jest to objętość (pojemność) liczona według odmiennych zasad dla kubatury netto i brutto. Z tej pierwszej korzysta się w celu sporządzenia bilansu cieplnego obiektu.

 

Więcej informacji dotyczących pojęć wielkości domu, włącznie z wytycznymi odnoszącymi się do metod ich określania, a także charakterystyka kolejnych wskaźników znajdują się w Polskiej Normie PN-ISO 9836 (Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych).

© 2011 dom-z-bala.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: scnet