+48 607 744 724
Informacje przed kupnem działki pod dom

Planujesz budowę domu? Zacznij od wyboru działki!

Dom to inwestycja na lata, a całkiem prawdopodobne, że nawet na całe życie. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby wybrać odpowiednią lokalizację – taką, która będzie sprzyjała wszystkim mieszkańcom i pozwoli cieszyć się możliwie najlepszymi warunkami do życia.

Od czego zacząć?

Dokonując wyboru działki pod zabudowę koniecznie trzeba kierować się kilkoma podstawowymi wytycznymi. Przede wszystkim, należy podjąć kontakt z Urzędem Gminy, na której ziemia się znajduje i zapoznać się ze wszystkimi informacjami na jej temat – tak, aby uchronić się przed ewentualnymi konsekwencjami nie do końca prawdziwych informacji udzielanych przez sprzedającego. W związku z częstymi zmianami przepisów warto upewnić się, że faktyczny oraz prawny status nieruchomości nie uległ dezaktualizacji.

Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy ustalić, czy w gminie obowiązuje przygotowany przez nią plan zagospodarowania przestrzennego – jeżeli tak, to stanowi on obowiązujący na tym terenie przepis prawa. Chcąc dokonać inwestycji warto zatem udać się do urzędu i poprosić o wypisy i wyrys, które pozwolą dowiedzieć się, jakie jest przeznaczenie interesującej nas przestrzeni. Zgodnie z planem działka może być przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, obiekty użyteczności publicznej, lokale usługowe, a także pod uprawy rolne lub leśne. Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli uniknąć zakupu ziemi, której nie będzie można wykorzystać w preferowany przez siebie sposób. Jeżeli według planu działka nie jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną – warto poszukać innej.

W planie niekiedy znajdują się także inne informacje dotyczące przyszłej zabudowy, a stanowiące warunki dla nowej inwestycji. Najczęściej będą to zapisy dotyczące charakteru zabudowy (np. konieczność zachowania charakteru architektonicznego zgodnego z okolicznymi budynkami), zdarzają się jednak również obostrzenia w kwestiach takich, jak wysokość domu, geometria dachu czy kolorystyka elewacji.

Co, jeśli nie ma planu?

Zdarza się, że gmina nie dysponuje planem zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku należy skierować do władz wniosek o wydanie decyzji, w której zawarte będą warunki zabudowy. Zasady te zostały określone na mocy art. 61 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i należy do nich m. in. tzw. dobre sąsiedztwo – oznacza to, że obok działki, którą chcemy zakupić znajduje się zabudowanie z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, a także umożliwiające podłączenie nowego budynku do mediów (w tym sieci gazowej i kanalizacyjnej, wodociągu oraz elektryki) – takie sąsiedztwo w znacznym stopniu zwiększa szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Warto zapoznać się również z zapisami ewidencji gruntów i budynków, które są dostępne w starostwie. Od klasyfikacji gruntu w dużej mierze będzie zależało nasze dalsze postępowanie – w przypadków gruntów leśnych bądź rolnych konieczne jest dokonanie zmiany przeznaczenia terenów (zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 121, poz. 1266).

O czym jeszcze warto pamiętać?

Zależnie od indywidualnych preferencji dotyczących inwestycji, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Chęć wykonania zabudowy zagrodowej zawsze musi wiązać się z działalnością o charakterze rolniczym. Jeżeli Inwestor takiej działalności nie chce prowadzić, to zapoznanie się z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może pomóc mu uniknąć wielu błędów i znacznie przyspieszyć cały proces inwestycyjny.

Dokonując wstępnych ustaleń należy dokładnie przyjrzeć się działce pod wieloma kątami. Warto również zawrzeć wstępną umowę z dysponentami mediów – ich zgoda na podjęcie działań w celu uzbrojenia terenu może mieć duże znaczenie w trakcie rozpatrywania wniosku i przyczynić się do jego pozytywnego wyniku. W przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej Inwestor może zdecydować się na budowę własnej oczyszczalni, a przy braku wodociągu – na własną studnię. Taka gotowość, zarówno ze strony Inwestora, jak i potencjalnych wykonawców musi zostać jednak udowodniona przed władzami gminy.