+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Alamowo 13 dwk

Dom z bali. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na duży za­da­szo­ny taras. Spi­żar­ka, trzy po­ko­je, ła­zien­ka, wia­tro­łap i ko­mu­ni­ka­cja. Na pod­da­szu duża ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i strych. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 11,53 m²
1.2 komunikacja 9,41 m²
1.3 salon z aneksem kuchennym 41,88 m²
1.4 pokój 13,12 m²
1.5 pokój 18,38 m²
1.6 łazienka 8,54 m²
1.7 pokój 11,73 m²
1.8 spiżarka 5,63 m²
razem: 120,22 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,09 (7,09) m²
2.2 strych 46,71 (84,38) m²
2.3 łazienka 17,99 (26,55) m²
razem: 71,79 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)