+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Alamowo 23 dwk

Dom z bali drew­nia­nych. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem oraz wyj­ścia­mi na taras. Dwa po­ko­je, ła­zien­ka, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze, ko­mu­ni­ka­cja, wia­tro­łap, spi­żar­ka. Na pod­da­szu ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja oraz strych. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 9,00 m²
1.2 komunikacja 9,41 m²
1.3 salon z aneksem kuchennym 47,73 m²
1.4 pokój 13,12 m²
1.5 pokój 18,38 m²
1.6 łazienka 8,56 m²
1.7 pom.gosp. 11,44 m²
1.8 spiżarka 5,63 m²
razem: 123,27 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,09 (7,09) m²
2.2 strych 54,97 (90,16) m²
2.3 łazienka 18,88 (26,26) m²
razem: 80,94 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)