+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Almanów 1 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Par­te­ro­wy. Duży salon z kuch­nią, ko­min­kiem oraz wyj­ściem na taras. Trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, ko­ry­tarz, wia­tro­łap i spi­żar­ka. Wyj­ście na pod­da­sze nie­użyt­ko­we scho­da­mi stry­cho­wy­mi skła­da­ny­mi. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,47 m²
1.2 korytarz 9,70 m²
1.3 kuchnia, salon 34,51 m²
1.4 spiżarka 4,59 m²
1.5 kotłownia 10,12 m²
1.6 łazienka 7,21 m²
1.7 pokój 15,26 m²
1.8 pokój 15,26 m²
1.9 pokój 9,23 m²
razem: 112,35 m²