+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Arturowo średnie dw

Par­te­ro­wy dom z bali. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Dwa po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, wia­tro­łap i scho­wek AGD. pod­da­sze nie­użyt­ko­we. Wyj­ście na pod­da­sze scho­da­mi stry­cho­wy­mi roz­kła­da­ny­mi.

Parter

1.1 wiatrołap 4,07 m²
1.2 komunikacja 6,12 m²
1.3 salon 28,49 m²
1.4 kuchnia 9,10 m²
1.5 pokój 13,16 m²
1.6 pokój 15,29 m²
1.7 łazienka 10,64 m²
1.8 schowek AGD 5,71 m²
1.9 kotłownia 5,39 m²
razem: 97,97 m²