+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bartne dw 29

Dom z bali drew­nia­nych. Pod­piw­ni­czo­ny. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap i ko­mu­ni­ka­cja. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, gar­de­ro­ba i bal­kon. W piw­ni­cach garaż, ko­tłow­nia, pral­nia i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,50 m²
1.2 komunikacja+schody 12,98 m²
1.3 łazienka 4,38 m²
1.4 salon+kuchnia 38,90 m²
1.5 pokój 8,13 m²
razem: 68,89 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 3,92 (3,92) m²
2.2 pokój 14,27 (18,50) m²
2.3 garderoba 2,90 (4,57) m²
2.4 pokój 13,00 (17,70) m²
2.5 łazienka 5,75 (9,87) m²
2.6 pokój 9,67 (12,81) m²
razem: 49,51 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 9,48 m²
0.2 piwnica 12,13 m²
0.3 pralnia 9,57 m²
0.4 garaż 40,11 m²
razem: 71,29 m²