+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bartne dw 5

Pod­piw­ni­czo­ny dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ja­dal­nią , ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­mu­ni­ka­cja i scho­dy. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. W piw­ni­cy garaż, ko­tłow­nia, piw­ni­ca. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku sprzy­ja szyb­kiej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 2,86 m²
1.2 komunikacja 6,24 m²
1.3 pokój 7,30 m²
1.4 łazienka 6,36 m²
1.5 salon z aneksem kuchennym 29,74 m²
razem: 52,50 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,50 (7,92) m²
2.2 pokój 10,32 (14,63) m²
2.3 pokój 12,21 (15,77) m²
2.4 łazienka 8,47 (12,77) m²
2.5 pokój 8,22 (11,60) m²
razem: 41,72 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 3,36 m²
0.2 piwnica 11,35 m²
0.3 kotłownia 9,85 m²
0.4 garaż 30,89 m²
razem: 55,45 m²