+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bartnowice dw 5

Dom z bali drew­nia­nych. Salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap. Na pod­da­szu dwa po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba, ko­mu­ni­ka­cja , duży taras i bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 2,06 m²
1.2 kuchnia, salon 25,15 m²
1.3 pokój 6,95 m²
1.4 łazienka 3,91 m²
1.5 schowek 0,59 m²
razem: 38,66 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,84 (10,31) m²
2.2 pokój 11,47 (14,52) m²
2.3 garderoba 3,18 (6,33) m²
2.4 łazienka 4,40 (6,17) m²
2.5 pokój 9,24 (12,82) m²
razem: 36,13 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)