+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bolesławice dw 27

Par­te­ro­wy dom z bali. Duży salon z ko­min­kiem oraz wyj­ściem na czę­ścio­wo za­da­szo­ny taras. Duża otwar­ta kuch­nia, dwa po­ko­je, ła­zien­ka, wc, ko­tłow­nia, wia­tro­łap i ko­ry­tarz. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,18 m²
1.2 kotłownia 3,40 m²
1.3 korytarz 4,09 m²
1.4 łazienka 4,09 m²
1.5 wc 2,38 m²
1.6 pokój 11,29 m²
1.7 pokój 12,81 m²
1.8 kuchnia 17,62 m²
1.9 salon 30,14 m²
razem: 90,00 m²