+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Brzeg średni 13 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,27 m²
1.2 salon z aneksem kuchennym 39,98 m²
1.3 pokój 12,38 m²
1.4 łazienka 5,35 m²
1.5 kotłownia 6,64 m²
razem: 69,62 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,60 (6,80) m²
2.2 pokój 11,14 (15,81) m²
2.3 pokój 10,94 (14,88) m²
2.4 pokój 9,47 (13,27) m²
2.5 pokój 9,24 (13,07) m²
2.6 łazienka 3,47 (6,41) m²
razem: 50,86 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)