+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Brzeg średni 15 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Pokój, ła­zien­ka, ko­tłow­nia i wia­tro­łap. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i dwa bal­ko­ny. Pro­sta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,15 m²
1.2 salon z aneksem kuchennym 42,79 m²
1.3 pokój 12,37 m²
1.4 łazienka 5,23 m²
1.5 kotłownia 6,57 m²
razem: 72,11 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,20 (6,80) m²
2.2 pokój 11,36 (15,70) m²
2.3 pokój 10,18 (13,87) m²
2.4 pokój 9,52 (13,18) m²
2.5 pokój 9,30 (12,97) m²
2.6 łazienka 3,38 (6,11) m²
razem: 49,94 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)