+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bukowina 3 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ścia­mi na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­tłow­nia i ko­mu­ni­ka­cja. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 7,15 m²
1.2 salon 36,97 m²
1.3 komunikacja 8,82 m²
1.4 pokój 11,65 m²
1.5 kuchnia 7,17 m²
1.6 łazienka 3,39 m²
1.7 kotłownia 8,80 m²
razem: 83,95 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 8,51 (8,77) m²
2.2 garderoba 6,64 (10,77) m²
2.3 łazienka 8,54 (11,17) m²
2.4 pokój 10,70 (14,82) m²
2.5 pokój 12,19 (16,36) m²
2.6 pokój 5,40 (8,18) m²
2.7 pokój 8,14 (12,33) m²
razem: 60,12 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)