+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bukowina 39 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Pod­piw­ni­czo­ny. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ścia­mi na taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, wia­tro­łap, ko­tłow­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,99 m²
1.2 salon 36,98 m²
1.3 komunikacja 8,74 m²
1.4 pokój 11,23 m²
1.5 kuchnia 6,99 m²
1.6 łazienka 3,28 m²
1.7 kotłownia 8,71 m²
razem: 82,92 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 8,51 (8,77) m²
2.2 garderoba 6,93 (10,89) m²
2.3 łazienka 8,51 (11,20) m²
2.4 pokój 10,83 (14,82) m²
2.5 pokój 12,36 (16,36) m²
2.6 pokój 13,99 (20,79) m²
razem: 61,13 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)
 

Piwnica

0.1 garaż 92,06 m²
razem: 92,06 m²