+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bukowina 5dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap i ko­mu­ni­ka­cja. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,20 m²
1.2 kuchnia, salon 46,07 m²
1.3 komunikacja 9,43 m²
1.4 pokój 12,07 m²
1.5 łazienka 10,51 m²
razem: 84,28 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 8,51 (8,77) m²
2.2 garderoba 6,77 (11,27) m²
2.3 łazienka 8,69 (11,39) m²
2.4 pokój 11,15 (15,64) m²
2.5 pokój 12,40 (16,93) m²
2.6 garderoba 6,01 (11,27) m²
2.7 pokój 7,77 (12,06) m²
razem: 61,30 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)