+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki dw 49x

Pod­piw­ni­czo­ny dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na taras. Dwa po­ko­je, ła­zien­ka, spi­żar­ka, wia­tro­łap i ko­mu­ni­ka­cja. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba i ko­mu­ni­ka­cja. W piw­ni­cach ko­tłow­nia, sauna, piw­ni­ca, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze i ko­mu­ni­ka­cja.

Parter

1.1 wiatrołap 9,67 m²
1.2 komunikacja 18,38 m²
1.3 kuchnia, salon 61,18 m²
1.4 spiżarka 6,93 m²
1.5 pokój 18,88 m²
1.6 pokój 13,57 m²
1.7 łazienka 7,27 m²
razem: 135,88 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 19,60 (22,85) m²
2.2 pokój 14,05 (19,22) m²
2.3 pokój 7,24 (17,13) m²
2.4 pokój 14,21 (28,03) m²
2.5 pokój 11,65 (17,22) m²
2.6 garderoba 6,21 (14,44) m²
2.7 łazienka 8,45 (18,34) m²
razem: 81,41 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 18,48 m²
0.2 sauna 31,55 m²
0.3 pom.gosp. 56,35 m²
0.4 kotłownia 15,08 m²
0.5 piwnica 15,77 m²
razem: 137,23 m²