+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki dw 66

Dom z bali z pod­da­szem użyt­ko­wym. Na par­te­rze duży salon z ko­min­kiem oraz wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Duża kuch­nia, pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­mu­ni­ka­cja, garaż na dwa sa­mo­cho­dy oraz po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja.

Parter

1.1 wiatrołap 10,03 m²
1.2 komunikacja 12,26 m²
1.3 salon 49,37 m²
1.4 kuchnia 16,40 m²
1.5 pokój 12,62 m²
1.6 łazienka 9,85 m²
1.7 pom. gosp. 14,99 m²
1.8 garaż 35,62 m²
razem: 161,14 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 11,85 (11,85) m²
2.2 pokój 18,97 (26,57) m²
2.3 pokój 14,80 (24,22) m²
2.4 pokój 19,43 (31,58) m²
2.5 łazienka 11,46 (19,58) m²
2.6 pokój 38,00 (52,57) m²
razem: 114,51 m²