+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki małe dw 11

Dom z bali drew­nia­nych o cie­ka­wej ar­chi­tek­tu­rze. 4 po­ko­je, 2 ła­zien­ki, spi­żar­ka, pral­nia, wc. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Nad czę­ścią sa­lo­nu an­tre­so­la. Na par­te­rze funk­cje dzien­ne, na pod­da­szu funk­cje nocne. Za­da­szo­ny duży taras i za­da­szo­na wiata ga­ra­żo­wa.

Parter

1.1 wiatrołap 5,67 m²
1.2 kotłownia 2,93 m²
1.3 kuchnia, salon 41,06 m²
1.4 komunikacja 4,66 m²
1.5 spiżarka 3,56 m²
1.6 pom.gosp. 3,66 m²
1.7 wc 3,10 m²
1.8 pokój 10,60 m²
razem: 75,24 m²

Poddasze

2.1 komunikacja+antresola 10,12 (11,93) m²
2.2 pokój 11,99 (19,24) m²
2.3 pokój 7,62 (14,34) m²
2.4 garderoba 5,68 (11,12) m²
2.5 łazienka 6,02 (9,22) m²
razem: 41,43 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)