+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki małe dw 47

Dom z bali drew­nia­nych. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Ła­zien­ka, pokój,ko­mu­ni­ka­cja, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze, wia­tro­łap i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja.

Parter

1.1 wiatrołap 7,23 m²
1.2 kotłownia 3,87 m²
1.3 kuchnia, salon 45,89 m²
1.4 komunikacja 3,25 m²
1.5 pokój 11,65 m²
1.6 łazienka 8,17 m²
1.7 pom. gosp. 3,10 m²
razem: 83,16 m²

Poddasze

2.1 komunikacja+schody 13,35 (13,60) m²
2.2 pokój 7,73 (16,91) m²
2.3 pokój 7,73 (16,91) m²
2.4 pokój 11,90 (21,90) m²
2.5 pokój 7,36 (11,43) m²
2.6 łazienka 4,58 (11,12) m²
razem: 52,65 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)