+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki małe dw 67

Dom z bali drew­nia­nych z pod­da­szem użyt­ko­wym. Na par­te­rze duży salon z kuch­nią, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, wia­tro­łap, ko­ry­tarz, garaż i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja.

Parter

1.1 wiatrołap 7,09 m²
1.2 komunikacja 8,10 m²
1.3 kuchnia, salon 45,64 m²
1.4 pokój 10,76 m²
1.5 łazienka 10,38 m²
1.6 korytarz 3,24 m²
1.7 garaż 19,95 m²
1.8 kotłownia 7,18 m²
razem: 112,34 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,96 (7,96) m²
2.2 pokój 8,21 (16,74) m²
2.3 pokój 8,21 (16,74) m²
2.4 pokój 12,59 (21,89) m²
2.5 pokój 6,92 (11,33) m²
2.6 łazienka 5,31 (11,77) m²
razem: 49,20 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)