+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki małe dw

Dom z bali drew­nia­nych. Ar­chi­tek­tu­ra bu­dyn­ku na­wią­zu­je do tra­dy­cji pol­skie­go dworu drew­nia­ne­go. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­mu­ni­ka­cja, ko­tłow­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, an­tre­so­la i pust­ka nad czę­ścią sa­lo­nu, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja.

Parter

1.1 wiatrołap 9,39 m²
1.2 kotłownia 4,45 m²
1.3 kuchnia 13,61 m²
1.4 salon 31,84 m²
1.5 pokój 12,00 m²
1.6 komunikacja 8,36 m²
1.7 łazienka 9,96 m²
razem: 89,61 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 10,13 (11,90) m²
2.2 pokój 7,70 (17,28) m²
2.3 łazienka 4,60 (11,58) m²
2.4 pokój 7,43 (11,75) m²
2.5 pokój 10,49 (20,94) m²
razem: 40,35 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)