+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki średnie dw 25

Dom z bali z pod­da­szem użyt­ko­wym. Na par­te­rze duży salon z ko­min­kiem oraz wyj­ścia­mi na za­da­szo­ny taras. Duża, czę­ścio­wo wy­dzie­lo­na kuch­nia, dwa po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze, spi­żar­ka oraz wia­tro­łap. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba i ko­mu­ni­ka­cja.

Parter

1.1 wiatrołap 5,13 m²
1.2 salon 67,23 m²
1.3 pokój 20,01 m²
1.4 łazienka 5,63 m²
1.5 garderoba 4,35 m²
1.6 kuchnia 16,66 m²
1.7 spiżarka 4,52 m²
1.8 pom.gosp. 4,02 m²
1.9 pokój 13,44 m²
razem: 140,99 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 14,45 (14,45) m²
2.2 pokój 13,29 (25,77) m²
2.3 pokój 17,75 (19,41) m²
2.4 garderoba 11,59 (22,42) m²
2.5 łazienka 10,72 (21,45) m²
2.6 pokój 18,03 (23,17) m²
2.7 pokój 9,66 (18,94) m²
razem: 95,49 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)