+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw 11

Dom z bali. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Trzy po­ko­je, ła­zien­ka, wc, ko­tłow­nia z pral­nią, wia­tro­łap, ko­ry­tarz, ko­mu­ni­ka­cja. Na pod­da­szu ko­mu­ni­ka­cja, po­miesz­cze­nie re­kre­acyj­ne oraz strych. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,64 m²
1.2 kotłowania+pralnia 4,21 m²
1.3 korytarz 3,15 m²
1.4 wc 2,37 m²
1.5 komunikacja 6,66 m²
1.6 kuchnia 10,88 m²
1.7 salon 25,46 m²
1.8 pokój 13,01 m²
1.9 pokój 13,01 m²
1.10 pokój 12,17 m²
1.11 łazienka 7,61 m²
razem: 104,17 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 23,84 (45,61) m²
2.2 pom. rekreacyjne 16,09 (30,45) m²
2.3 strych 15,82 (30,80) m²
razem: 55,75 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)