+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw 19

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Trzy po­ko­je, ła­zien­ka, wc, ko­ry­tarz, wia­tro­łap ze scho­da­mi na pod­da­sze i garaż. Pod­da­sze nie­użyt­ko­we. W piw­ni­cach: pral­nia, ko­tłow­nia, skład opału, piw­ni­ce, ko­ry­tarz i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 9,67 m²
1.2 korytarz 7,41 m²
1.3 kuchnia, salon 37,43 m²
1.4 pokój 11,87 m²
1.5 pokój 11,96 m²
1.6 pokój 13,16 m²
1.7 łazienka 7,06 m²
1.8 wc 1,55 m²
1.9 garaż 21,99 m²
razem: 122,10 m²

Poddasze

2.1 strych 29,74 (119,01) m²
razem: 29,74 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 9,91 m²
0.2 korytarz 13,64 m²
0.3 pralnia 8,36 m²
0.4 piwnica 13,92 m²
0.5 piwnica 24,90 m²
0.6 kotłownia 25,83 m²
0.7 skład opału 12,47 m²
razem: 109,03 m²