+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw 25

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­mu­ni­ka­cja i ko­tłow­nia/pral­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba i ko­mu­ni­ka­cja.Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 10,27 m²
1.2 kuchnia, salon 48,79 m²
1.3 komunikacja 4,73 m²
1.4 kotłownia/pralnia 7,29 m²
1.5 łazienka 10,45 m²
1.6 pokój 17,05 m²
razem: 98,58 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,81 (5,81) m²
2.2 łazienka 8,65 (14,28) m²
2.3 pokój 8,68 (13,32) m²
2.4 pokój 11,64 (18,82) m²
2.5 garderoba 6,49 (10,49) m²
2.6 pok. rekreacyjny 21,67 (33,77) m²
razem: 62,94 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)