+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw 5g

Dom z bali. Par­te­ro­wy. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Trzy po­ko­je, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­mu­ni­ka­cja, ko­ry­tarz, ko­tłow­nia i garaż. Wyj­ście scho­da­mi na pod­da­sze. Na pod­da­szu an­tre­so­la,pust­ka nad sa­lo­nem i strych.

Parter

1.1 wiatrołap 4,75 m²
1.2 korytarz 4,13 m²
1.3 kotłownia 4,16 m²
1.4 komunikacja 6,64 m²
1.5 kuchnia 10,41 m²
1.6 salon 24,61 m²
1.7 pokój 12,54 m²
1.8 pokój 12,57 m²
1.9 pokój 11,74 m²
1.10 łazienka 7,64 m²
1.11 garaż 28,35 m²
razem: 127,54 m²

Poddasze

2.1 antresola+schody 12,19 (27,72) m²
2.2 strych 17,54 (43,57) m²
razem: 29,73 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)