+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Cisna 25g dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Wia­tro­łap, ła­zien­ka, ko­tłow­nia i garaż. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, bal­kon i strych. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 8,32 m²
1.2 kuchnia 10,05 m²
1.3 salon 37,72 m²
1.4 łazienka 3,24 m²
1.5 kotłownia 8,06 m²
1.6 garaż 22,84 m²
razem: 90,23 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,38 (5,55) m²
2.2 pokój 7,61 (9,34) m²
2.3 pokój 14,44 (17,14) m²
2.4 pokój 15,87 (20,06) m²
2.5 łazienka 9,60 (11,81) m²
2.6 strych 12,57 (22,84) m²
razem: 65,47 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)