+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Cisna 3g dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Wia­tro­łap, ła­zien­ka, ko­tłow­nia i garaż. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 8,12 m²
1.2 kuchnia 9,99 m²
1.3 salon 34,17 m²
1.4 łazienka 3,15 m²
1.5 kotłownia 8,07 m²
1.6 garaż 18,81 m²
razem: 82,31 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 3,81 (3,93) m²
2.2 pokój 6,49 (8,80) m²
2.3 pokój 13,63 (17,47) m²
2.4 pokój 13,43 (20,42) m²
2.5 łazienka 7,83 (12,10) m²
razem: 45,19 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)