+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Cisów dw

Nie­du­ży dom z pod­da­szem miesz­kal­nym, ga­ra­żem i wy­dzie­lo­ną ko­tłow­nią. Ide­al­ny na dział­ki z nie­wiel­kim spad­kiem te­re­nu. Na par­te­rze salon z anek­sem ku­chen­nym. W sa­lo­nie ko­mi­nek i scho­dy na pod­da­sze, na któ­rym znaj­du­ją się czte­ry sy­pial­nie i ła­zien­ka.

Parter

1.1 wiatrołap 5,29 m²
1.2 kotłownia 5,73 m²
1.3 wc 1,56 m²
1.4 kuchnia, salon 46,01 m²
1.5 garaż 24,97 m²
razem: 83,56 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,47 (5,47) m²
2.2 pokój 8,68 (10,22) m²
2.3 pokój 12,44 (15,70) m²
2.4 pokój 6,78 (9,89) m²
2.5 pokój 6,11 (6,58) m²
2.6 łazienka 3,38 (6,64) m²
2.7 strych 6,24 (16,79) m²
razem: 49,10 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)