+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Rytowo dw 29

Dom z bali. Pod­piw­ni­czo­ny. Par­ter: duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Ła­zien­ka, wia­tro­łap i gar­de­ro­ba. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon.Pod­da­sze: trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. Piw­ni­ce: pral­nia, ko­tłow­nia i scho­dy na par­ter. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 3,29 m²
1.2 łazienka 4,26 m²
1.3 garderoba 2,82 m²
1.4 kuchnia, salon 44,70 m²
razem: 55,07 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,64 (8,15) m²
2.2 pokój 9,22 (13,29) m²
2.3 pokój 14,76 (20,75) m²
2.4 pokój 6,87 (10,25) m²
2.5 łazienka 3,65 (5,36) m²
razem: 40,14 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 kotłownia 34,43 m²
0.2 pralnia 28,56 m²
razem: 62,99 m²