+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Rytowo dw 5

Dom z bali drew­nia­nych. Na par­te­rze salon z ko­min­kiem oraz wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Czę­ścio­wo otwar­ta kuch­nia, ła­zien­ka, wia­tro­łap oraz po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja. Bal­kon do­stęp­ny z dwóch pokoi. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 2,74 m²
1.2 łazienka 4,50 m²
1.3 pom. 4,82 m²
1.4 kuchnia 11,30 m²
1.5 salon 29,08 m²
razem: 52,44 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 4,53 (5,09) m²
2.2 pokój 9,12 (13,05) m²
2.3 pokój 10,61 (17,57) m²
2.4 pokój 6,79 (10,07) m²
2.5 łazienka 4,02 (5,78) m²
razem: 35,07 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)