+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Sarnowo dw1

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­ry­tarz, wia­tro­łap i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i dwa bal­ko­ny. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,45 m²
1.2 korytarz 6,00 m²
1.3 kuchnia, salon 42,37 m²
1.4 pokój 17,15 m²
1.5 łazienka 5,57 m²
1.6 kotłownia 8,14 m²
razem: 85,68 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,79 (5,95) m²
2.2 pokój 14,05 (18,36) m²
2.3 pokój 12,39 (14,85) m²
2.4 pokój 14,58 (16,61) m²
2.5 łazienka 7,94 (9,90) m²
2.6 pokój 11,11 (14,64) m²
razem: 65,86 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)