+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Ścinawka dw 9

Dom z bali. Pod­piw­ni­czo­ny. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ścia­mi na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka, wia­tro­łap, scho­dy do piw­ni­cy. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i dwa bal­ko­ny. W piw­ni­cach ko­tłow­nia, pral­nia i po­miesz­cze­nia go­spo­dar­cze. In­sta­la­cja so­lar­na. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,33 m²
1.2 salon 34,12 m²
1.3 kuchnia/jadalnia 19,39 m²
1.4 łazienka 7,32 m²
razem: 67,16 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,43 (5,43) m²
2.2 pokój 13,48 (19,44) m²
2.3 pokój 17,70 (21,98) m²
2.4 pokój 8,95 (12,58) m²
2.5 łazienka 4,75 (6,90) m²
razem: 50,31 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 18,47 m²
0.2 pralnia 13,31 m²
0.3 pom. gospodarcze 26,38 m²
0.4 kotłownia 14,12 m²
razem: 72,28 m²