+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Sokolec dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka, wia­tro­łap i po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze. Na pod­da­szu dwa po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją ta­niej i szyb­kiej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,31 m²
1.2 komunikacja 10,56 m²
1.3 kuchnia, salon 28,30 m²
1.4 łazienka 3,68 m²
1.5 pom. gosp. 3,81 m²
razem: 50,66 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 11,91 (15,82) m²
2.2 pokój 8,21 (13,28) m²
2.3 pokój 9,07 (15,57) m²
2.4 łazienka 6,28 (7,30) m²
razem: 35,47 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)