+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica 33 dw

Dom z bali. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ścia­mi na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka, wia­tro­łap i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. In­sta­la­cja so­lar­na. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,21 m²
1.2 kotłownia 4,08 m²
1.3 salon 34,69 m²
1.4 kuchnia 6,50 m²
1.5 łazienka 5,04 m²
razem: 55,52 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,86 (2,86) m²
2.2 pokój 13,99 (16,64) m²
2.3 pokój 15,94 (19,77) m²
2.4 pokój 12,59 (14,30) m²
2.5 łazienka 6,87 (8,93) m²
razem: 52,25 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)