+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica dw 17

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Ła­zien­ka, ko­tłow­nia i wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Dwa po­ko­je pod­da­sza mają bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,05 m²
1.2 kotłownia 3,46 m²
1.3 salon, jadalnia 31,97 m²
1.4 kuchnia 6,35 m²
1.5 łazienka 5,77 m²
razem: 52,60 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,29 (7,04) m²
2.2 pokój 11,25 (16,72) m²
2.3 pokój 14,89 (19,78) m²
2.4 pokój 10,18 (14,37) m²
2.5 łazienka 6,30 (9,08) m²
razem: 48,91 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)