+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica dw 46

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze.Ła­zien­ka, ko­tłow­nia i wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,78 m²
1.2 kotłownia 5,39 m²
1.3 łazienka 5,91 m²
1.4 salon 29,78 m²
1.5 kuchnia 15,67 m²
1.6 pom. gosp. 10,18 m²
razem: 72,71 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,73 (6,26) m²
2.2 pokój 12,34 (17,95) m²
2.3 pokój 16,00 (23,14) m²
2.4 pokój 10,51 (15,20) m²
2.5 łazienka 6,32 (9,23) m²
razem: 50,90 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)