+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica dw 7

Nie­wiel­ki, ale wy­god­ny dom prze­zna­czo­ny dla 4-5 oso­bo­wej ro­dzi­ny. Na par­te­rze do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców pokój dzien­ny z ko­min­kiem i miej­scem na ja­dal­nię. Czę­ścio­wo wy­dzie­lo­na kuch­nia. Przy stre­fie wej­ścio­wej ko­tłow­nia z wej­ściem do ga­ra­żu, oraz ła­zien­ka. Na pod­da­szu znaj­du­ją się czte­ry sy­pial­nie i ła­zien­ka. Do domu do­bu­do­wa­ny jest jed­no­sta­no­wi­sko­wy garaż.

Parter

1.1 wiatrołap 5,31 m²
1.2 kotłownia 4,44 m²
1.3 salon+jadalnia 32,44 m²
1.4 kuchnia 6,52 m²
1.5 łazienka 4,97 m²
1.6 garaż 21,20 m²
razem: 74,88 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,24 (7,24) m²
2.2 pokój 11,42 (17,05) m²
2.3 pokój 15,14 (20,21) m²
2.4 pokój 6,12 (10,31) m²
2.5 łazienka 6,16 (9,09) m²
2.6 pokój 10,78 (21,20) m²
razem: 56,86 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)