+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica dw 7a

Dom z bali drew­nia­nych. Ze­wnętrz­ny wy­gląd tra­dy­cyj­ny, układ funk­cjo­nal­ny we­wnątrz współ­cze­sny. 4 po­ko­je, 2 ła­zien­ki, aneks ku­chen­ny, ko­tłow­nia, wia­tro­łap. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, scho­da­mi na pod­da­sze, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Licz­ne wer­sje pro­jek­tu.

Parter

1.1 wiatrołap 5,31 m²
1.2 kotłownia 4,46 m²
1.3 salon+jadalnia 32,44 m²
1.4 kuchnia 6,52 m²
1.5 łazienka 4,97 m²
razem: 53,70 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,86 (2,86) m²
2.2 pokój 11,42 (17,05) m²
2.3 pokój 15,25 (20,33) m²
2.4 pokój 10,53 (14,85) m²
2.5 łazienka 6,18 (9,11) m²
razem: 46,24 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)