+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica mała dw 29

Dom z bali drew­nia­nych. Pod­piw­ni­czo­ny. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka, wia­tro­łap i scho­dy do piw­ni­cy. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. W piw­ni­cach ko­tłow­nia, pral­nia, piw­ni­ca i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,38 m²
1.2 salon 26,56 m²
1.3 kuchnia, jadalnia 13,16 m²
1.4 łazienka 5,13 m²
razem: 49,23 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,74 (2,74) m²
2.2 pokój 10,43 (15,16) m²
2.3 pokój 12,67 (18,86) m²
2.4 pokój 9,66 (13,26) m²
2.5 łazienka 5,14 (7,19) m²
razem: 40,64 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 12,67 m²
0.2 pralnia 9,45 m²
0.3 piwnica 20,17 m²
0.4 kotłownia 10,31 m²
razem: 52,60 m²