+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica mała dw 5

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ścia­mi na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka, wia­tro­łap i po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze. Duży za­da­szo­ny taras. Na pod­da­szu trzy po­ko­je z bal­ko­nem, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. pro­sta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,37 m²
1.2 pom. gosp. 3,63 m²
1.3 łazienka 3,93 m²
1.4 kuchnia, salon 36,08 m²
razem: 48,01 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,98 (2,98) m²
2.2 pokój 10,29 (14,96) m²
2.3 pokój 13,91 (18,38) m²
2.4 pokój 8,19 (11,68) m²
2.5 łazienka 6,29 (8,42) m²
razem: 41,66 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)