+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica mała dwk

Dom z bali. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ścia­mi na duży za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­tłow­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. In­sta­la­cja so­lar­na. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,45 m²
1.2 pom. gosp. 3,49 m²
1.3 łazienka 4,09 m²
1.4 salon/kuchnia 39,76 m²
razem: 51,79 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,82 (2,82) m²
2.2 pokój 9,82 (15,20) m²
2.3 pokój 11,63 (18,68) m²
2.4 pokój 7,87 (11,88) m²
2.5 łazienka 5,90 (8,46) m²
razem: 38,04 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)