+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świeszewo 9 dws

Dom w kon­struk­cji szkie­le­tu drew­nia­ne­go. Pod­piw­ni­czo­ny. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ścia­mi na duży taras, ła­zien­ka, wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. W piw­ni­cy: pral­nia, ko­tłow­nia, piw­ni­ce. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,97 m²
1.2 salon 23,83 m²
1.3 kuchnia, jadalnia 14,11 m²
1.4 łazienka 2,82 m²
razem: 45,73 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,71 (2,71) m²
2.2 pokój 9,04 (13,91) m²
2.3 pokój 12,71 (16,78) m²
2.4 pokój 6,70 (9,96) m²
2.5 łazienka 4,39 (6,01) m²
razem: 35,55 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 pralnia 8,88 m²
0.2 piwnica 13,10 m²
0.3 kotłownia 7,46 m²
0.4 piwnica 10,30 m²
razem: 39,74 m²