+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Trzebowo dw 9

Dom z bali. Pod­piw­ni­czo­ny. Na par­te­rze salon z kuch­nią, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Z dwóch pokoi pod­da­sza wyj­ście na bal­kon. W pod­piw­ni­cze­niu garaż, pral­nia, ko­mu­ni­ka­cja i piw­ni­ca. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 7,68 m²
1.2 łazienka 5,29 m²
1.3 kuchnia, salon 28,17 m²
1.4 pokój 8,19 m²
razem: 49,33 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,00 (6,00) m²
2.2 pokój 7,15 (11,11) m²
2.3 pokój 9,01 (13,47) m²
2.4 pokój 7,42 (10,83) m²
2.5 łazienka 3,23 (5,74) m²
razem: 32,81 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja+schody 11,31 m²
0.2 piwnica 12,73 m²
0.3 pralnia 4,99 m²
0.4 garaż 22,75 m²
razem: 51,78 m²