+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Wisłok 1dw

Dom z bali. Na par­te­rze duży salon z ko­min­kiem , wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Obok sa­lo­nu duża otwar­ta kuch­nia i ja­dal­nia. Nad dużą czę­ścią sa­lo­nu otwar­ta prze­strzeń. Pokój, ła­zien­ka, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze, po­miesz­cze­nie re­kre­acyj­ne z sauną, wia­tro­łap i gar­de­ro­ba. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, pust­ka nad czę­ścią sa­lo­nu i dwa bal­ko­ny.

Parter

1.1 wiatrołap 9,80 m²
1.2 garderoba 5,45 m²
1.3 pokój 11,54 m²
1.4 kuchnia+jadalnia 21,22 m²
1.5 salon+schody 48,94 m²
1.6 pom. gosp. 11,27 m²
1.7 łazienka 5,66 m²
1.8 pom. rekreacyjne 7,87 m²
razem: 121,75 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 13,89 (13,89) m²
2.2 pokój 12,45 (16,58) m²
2.3 pokój 12,45 (16,58) m²
2.4 pokój 21,57 (26,27) m²
2.5 garderoba 1,99 (3,08) m²
2.6 łazienka 8,31 (11,16) m²
2.7 pokój 7,72 (10,56) m²
razem: 78,38 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)