+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zamość 1dw

Dom z bali. Par­te­ro­wy. Duży salon z ko­min­kiem, wyj­ścia­mi na taras i przej­ściem do wy­god­nie ume­blo­wa­nej kuch­ni. Trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, wia­tro­łap i ko­mu­ni­ka­cja. Pod­da­sze nie­użyt­ko­we. Wyj­ście na pod­da­sze scho­da­mi stry­cho­wy­mi roz­kła­da­ny­mi.

Parter

1.1 wiatrołap 8,48 m²
1.2 komunikacja 10,93 m²
1.3 salon 31,77 m²
1.4 kuchnia 10,95 m²
1.5 kotłownia 5,38 m²
1.6 pokój 14,25 m²
1.7 pokój 12,62 m²
1.8 łazienka 7,53 m²
1.9 pokój 12,62 m²
razem: 114,53 m²