+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja 4 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem oraz wyj­ściem na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Pokój, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,70 m²
1.2 salon z aneksem kuchennym 36,87 m²
1.3 pokój 9,96 m²
1.4 łazienka 4,63 m²
1.5 kotłownia 6,30 m²
razem: 64,46 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,19 (5,19) m²
2.2 pokój 20,61 (27,83) m²
2.3 łazienka 7,54 (10,17) m²
2.4 pokój 7,93 (10,84) m²
2.5 pokój 8,02 (10,93) m²
razem: 49,29 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)