+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja 55 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,70 m²
1.2 salon z aneksem kuchennym 36,87 m²
1.3 pokój 9,96 m²
1.4 łazienka 4,63 m²
1.5 kotłownia 6,19 m²
razem: 64,35 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,49 (5,49) m²
2.2 pokój 18,45 (27,83) m²
2.3 łazienka 3,64 (6,70) m²
2.4 pokój 6,91 (10,69) m²
2.5 pokój 7,14 (10,93) m²
razem: 41,63 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)