+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja duża dw 13

Dom drew­nia­ny z bali. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ła­zien­ką, scho­da­mi na pod­da­sze i za­da­szo­nym ta­ra­sem. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­ry­tarz, garaż i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i dwa bal­ko­ny. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją ta­niej i szyb­kiej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 7,16 m²
1.2 komunikacja 13,76 m²
1.3 salon/kuchnia 36,13 m²
1.4 pokój 14,25 m²
1.5 łazienka 8,32 m²
1.6 korytarz 3,06 m²
1.7 garaż 23,20 m²
1.8 kotłownia 9,44 m²
razem: 115,32 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,91 (6,91) m²
2.2 pokój 14,70 (19,32) m²
2.3 pokój 19,00 (24,18) m²
2.4 pokój 10,98 (14,92) m²
2.5 łazienka 10,16 (14,03) m²
razem: 61,75 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)