+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 17

Dom z bali drew­nia­nych.Ar­chi­tek­tu­ra na­wią­zu­je do domów gó­ral­skich. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Dwa po­ko­je, ła­zien­ka, spi­żar­ka, wia­tro­łap i ko­tłow­nia. W ko­tłow­ni scho­dy roz­kła­da­ne na pod­da­sze. Pod­da­sze nie­użyt­ko­we.

Parter

1.1 wiatrołap 4,41 m²
1.2 korytarz 4,43 m²
1.3 kuchnia, salon 31,31 m²
1.4 spiżarka 2,80 m²
1.5 łazienka 5,57 m²
1.6 pokój 13,01 m²
1.7 pokój 9,62 m²
1.8 kotłownia 4,22 m²
razem: 75,37 m²